amerika turist vizesi evrakları

Amerika Turist Vizesi Evrakları

Amerika vizesi evrakları aşağıda yer almaktadır.

Amerika Turist Vizesi Evrakları

Amerika Vize Başvurusu için Gerekli Belgeler Turistik Vize / Şirket Ortakları – Tüccar ve Sanayiciler

 1. Pasaport – (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış – Temdit süresi en az 1 yıl ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir. Pasaportun ”Açıklamalar” ile ”Gümrük ve döviz kayıtları” sayfalarına vize basılmamaktadır!! )
 2. DS-160 Vize Başvuru Formu (tarafımızca doldurulacaktır.)
 3. Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet 5×5 cm ebatlarında biometrik resim
 4. Şirket antetli kağıdına – kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış A.B.D Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi
 5. Şirketin imza Sirküleri fotokopisi (Süresi geçmemiş)
 6. Faaliyet Belgesi fotokopisi (Tic. veya San. Odası – son 3 ay tarihli)
 7. Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)
 8. Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi
 9. Banka hesap cüzdanları fotokopisi (güncel tarihli -hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)
 10. Tapu fotokopisi (Var ise)
 11. Araç Ruhsatı Fotokopisi (Var ise)
 12. Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi yada Nüfus kayıt örneği istenmektedir.
 13. Konfirmeli otel ve Uçak rezervasyonu

Amerika Vize Başvurusu için Gerekli Belgeler Turistik Vize / SSK’ya Bağlı Olarak Çalışanlar (Maaşlı)

 1. Pasaport – (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış – Temdit süresi en az 1 yıl ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir. Pasaportun ”Açıklamalar” ile ”Gümrük ve döviz kayıtları” sayfalarına vize basılmamaktadır!! )
 2. DS-160 Vize Başvuru Formu (tarafımızca doldurulacaktır.)
 3. Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet 5×5 cm ebatlarında biometrik resim
 4. Şirket antetli kağıdına – kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış A.B.D Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi
 5. Şirketin imza Sirküleri fotokopisi (Süresi geçmemiş)
 6. Faaliyet Belgesi fotokopisi (Tic. veya San. Odası – son 3 ay tarihli)
 7. Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)
 8. Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi
 9. SSK işe giriş bildirgesi (yolcunun yeni işyerindeki çalışma süresinin 1 yılı doldurmaması durumunda önceki işyerinden SSK işe giriş bildirgesini temin etmelidir)
 10. Maaş Bordrosu (Son 3 ay)
 11. SSK’ lı Hizmet Dökümü (Hizmet Dökümü için tıklayınız)
 12. Banka hesap cüzdan fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)
 13. Tapu fotokopisi (Var ise)
 14. Araç Ruhsatı Fotokopisi (Var ise)
 15. Evli olanlardan Evlenme cüzdanı yada Nüfus dairesinden alınmış Nüfus kayıt örneği
 16. Konfirmeli otel ve Uçak rezervasyonu

 

Amerika Vize Başvurusu için Gerekli Belgeler Turistik Vize / Esnaf ve Sanatkarlar ile Serbest Meslek Sahipleri

 1. Pasaport – (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış – Temdit süresi en az 1 yıl ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir. Pasaportun ”Açıklamalar” ile ”Gümrük ve döviz kayıtları” sayfalarına vize basılmamaktadır!! )
 2. DS-160 Vize Başvuru Formu (tarafımızca doldurulacaktır.)
 3. Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet 5×5 cm ebatlarında biometrik resim
 4. Şirket antetli kağıdına – kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış A.B.D Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi
 5. Firma sahibinin imza Beyannamesi fotokopisi
 6. Faaliyet Belgesi fotokopisi (Tic. veya San. Odası – son 3 ay tarihli)
 7. Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)
 8. Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi
 9. Banka hesap cüzdan fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)
 10. Tapu fotokopisi (Var ise)
 11. Araç Ruhsatı Fotokopisi (Var ise)
 12. Evli olanlardan Evlenme cüzdanı yada Nüfus dairesinden alınmış Nüfus kayıt örneği
 13. Konfirmeli otel ve Uçak rezervasyonu

Amerika Vize Başvurusu için Gerekli Belgeler Turistik Vize / Avukatlar – Doktorlar – Eczacılar – Diş Hekimleri – Mühendisler

 1. Pasaport – (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış – Temdit süresi en az 1 yıl ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir. Pasaportun ”Açıklamalar” ile ”Gümrük ve döviz kayıtları” sayfalarına vize basılmamaktadır!! )
 2. DS-160 Vize Başvuru Formu (tarafımızca doldurulacaktır.)
 3. Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet 5×5 cm ebatlarında biometrik resim
 4. Şirket antetli kağıdına – kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış A.B.D Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi
 5. İmza Beyannamesi fotokopisi (Şirket ise imza sirküleri)
 6. Faaliyet Belgesi fotokopisi (Tic. veya San. Odası – son 3 ay tarihli) AVUKATLAR BARO’DAN ,  DOKTORLAR TABİPLER ODASINDAN, ECZACILAR ECZACILAR ODASINDAN,  DİŞ HEKİMLERİ DİŞ HEKİMLERİ ODASINDAN, MİM. VE MÜHENDİSLER MİM. VE MÜH.ODASINDAN faaliyet belgesi almalıdırlar
 7. Vergi Levhası fotokopisi (Son dönem)
 8. Ticaret sicil Gazetesi fotokopisi
 9. Banka hesap cüzdan fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)
 10. Tapu fotokopisi (Var ise)
 11. Araç Ruhsatı Fotokopisi (Var ise)
 12. Evli olanlardan Evlenme cüzdanı yada Nüfus dairesinden alınmış Nüfus kayıt örneği
 13. Konfirmeli otel ve Uçak rezervasyonu

Amerika Vize Başvurusu için Gerekli Belgeler Turistik Vize / Devlet Dairesinde Çalışanlar (Resmi Kurum)

 1. Pasaport – (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış – Temdit süresi en az 1 yıl ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir. Pasaportun ”Açıklamalar” ile ”Gümrük ve döviz kayıtları” sayfalarına vize basılmamaktadır!! )
 2. DS-160 Vize Başvuru Formu (tarafımızca doldurulacaktır.)
 3. Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet 5×5 cm ebatlarında biometrik resim
 4. A.B.D Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi
 5. Bağlı bulunduğu makamdan görev yazısı
 6. Resmi kurum görev kimlik kartının önlü – arkalı fotokopisi
 7. Maaş bordrosu (Son 3 ay)
 8. Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)
 9. Tapu fotokopileri (Var ise)
 10. Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)
 11. Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi yada Nüfus kayıt örneği istenmektedir
 12. Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu

 

Amerika Vize Başvurusu için Gerekli Belgeler Turistik Vize / Emekliler

 1. Pasaport – (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış – Temdit süresi en az 1 yıl ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir. Pasaportun ”Açıklamalar” ile ”Gümrük ve döviz kayıtları” sayfalarına vize basılmamaktadır!! )
 2. DS-160 Vize Başvuru Formu (tarafımızca doldurulacaktır.)
 3. Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet 5×5 cm ebatlarında biometrik resim
 4. A.B.D Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi
 5. Emeklilik cüzdanının veya kartının fotokopisi
 6. Emeklilik maaşı aldığı banka kartı ve/veya banka cüzdanının fotokopisi (Aldığı net maaş miktarını gösteriyor olmalı)
 7. Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)
 8. Tapu fotokopileri (Var ise)
 9. Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)
 10. Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi yada Nüfus kayıt örneği istenmektedir
 11. Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu

 

Amerika Vize Başvurusu için Gerekli Belgeler Turistik Vize / Ev Hanımları

 1. Pasaport – (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış – Temdit süresi en az 1 yıl ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir. Pasaportun ”Açıklamalar” ile ”Gümrük ve döviz kayıtları” sayfalarına vize basılmamaktadır!! )
 2. DS-160 Vize Başvuru Formu (tarafımızca doldurulacaktır.)
 3. Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet 5×5 cm ebatlarında biometrik resim
 4. A.B.D Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi
 5. Eşine ait iş evrakları
 6. Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)
 7. Tapu fotokopileri (Var ise)
 8. Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)
 9. Evli olanlardan Evlenme cüzdanı fotokopisi yada Nüfus kayıt örneği istenmektedir
 10. Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu

 

Amerika Vize Başvurusu için Gerekli Belgeler Turistik Vize / Öğrenciler

 1. Pasaport – (Pasaport sahibi tarafından imzalanmış – Temdit süresi en az 1 yıl ve Pasaporta kayıtlı seyahat edecek kişi kadar boş vize sayfasının bulunması gerekmektedir. Pasaportun ”Açıklamalar” ile ”Gümrük ve döviz kayıtları” sayfalarına vize basılmamaktadır!! )
 2. DS-160 Vize Başvuru Formu (tarafımızca doldurulacaktır.)
 3. Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz 2 adet 5×5 cm ebatlarında biometrik resim
 4. Ebeveynler tarafından imzalı A.B.D Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi
 5. Öğrenci Belgesi (Orjinal ve Yeni tarihli)
 6. Muvafakatname; Konsolosluk tek başına yada Anne-babadan herhangi birisi ile seyahat edecek 0-18 arası çocuklar için, Anne ve babadan noter onaylı muvafakatname istemektedir.
 7. Ebeveyn’lere ait iş evrakları
 8. Banka hesap cüzdanları fotokopileri (güncel tarihli – hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)
 9. Tapu fotokopileri (Var ise)
 10. Araç ruhsatı fotokopileri (Var ise)
 11. Konfirmeli otel ve uçak rezervasyonu
Read More